Przysłowie

Nowego kłamstwa słucha się chętniej, niż starej prawdy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem nowy
  • Lista przysłów z wyrazem kłamstwo
  • Lista przysłów z wyrazem słuchać
  • Lista przysłów z wyrazem chętnie
  • Lista przysłów z wyrazem stary
  • Lista przysłów z wyrazem prawda