Przysłowie

Nowy Rok pogodnyzbiór będzie dogodny.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Nowy
  • Lista przysłów z wyrazem Rok
  • Lista przysłów z wyrazem pogodny
  • Lista przysłów z wyrazem zbiór
  • Lista przysłów z wyrazem dogodny