Przysłowie

Gdy w styczniu deszcz lejezłe robi nadzieje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem styczeń
  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem lać
  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem robić
  • Lista przysłów z wyrazem nadzieja