Przysłowie

Gdy w styczniu pszczoła z ula wylatuje, rzadko dobry rok zwiastuje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem styczeń
  • Lista przysłów z wyrazem pszczoła
  • Lista przysłów z wyrazem ul
  • Lista przysłów z wyrazem wylatywać
  • Lista przysłów z wyrazem rzadki
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem zwiastować