Przysłowie

Słuchaj uchem, a nie brzuchem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem słuchać
  • Lista przysłów z wyrazem ucho
  • Lista przysłów z wyrazem brzuch