Przysłowie

Strzeżonego pan Bóg strzeże.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem strzeżony
  • Lista przysłów z wyrazem pan
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem strzec