Przysłowie

Styczeń pogodny wróży rok płodny.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Styczeń
  • Lista przysłów z wyrazem pogodny
  • Lista przysłów z wyrazem wróżyć
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem płodny