Przysłowie

Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko niby gaj.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Suchy
  • Lista przysłów z wyrazem marzec
  • Lista przysłów z wyrazem mokry
  • Lista przysłów z wyrazem maj
  • Lista przysłów z wyrazem żyto
  • Lista przysłów z wyrazem gaj