Przysłowie

Stare buty najwygodniejsze.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem stary
  • Lista przysłów z wyrazem but
  • Lista przysłów z wyrazem wygodny