Przysłowie

Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka.

Zobacz też