Przysłowie

Trafić z deszczu pod rynnę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Trafić
  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem rynna