Przysłowie

Trunek mocny, białogłowa grzeszna – z najmędrszego uczynią błazna.

Zobacz też