Przysłowie

Tu leży pies pogrzebany.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem leżeć
  • Lista przysłów z wyrazem pies
  • Lista przysłów z wyrazem pogrzebany