Przysłowie

U wdowy chleb gotowy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem wdowa
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem gotowy