Przysłowie

Ucieka, jak Cygan na kradzionym koniu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem uciekać
  • Lista przysłów z wyrazem Cygan
  • Lista przysłów z wyrazem kradziony
  • Lista przysłów z wyrazem koń