Przysłowie

Ucieka, jak pies oparzony.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem uciekać
  • Lista przysłów z wyrazem pies
  • Lista przysłów z wyrazem oparzony