Przysłowie

W adwenta same posty i święta.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem adwent
  • Lista przysłów z wyrazem post
  • Lista przysłów z wyrazem święto