Przysłowie

W czerwcu się okaże, co nam rok da w darze.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem czerwiec
  • Lista przysłów z wyrazem okazać
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem dar