Przysłowie

W krótkie dzionki października wszystko z pola, z sadu znika.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem krótki
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem październik
  • Lista przysłów z wyrazem wszystko
  • Lista przysłów z wyrazem pole
  • Lista przysłów z wyrazem sad
  • Lista przysłów z wyrazem znikać