Przysłowie

W lipcu dzień mglisty, jesienią czas dżdżysty.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem lipiec
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem mglisty
  • Lista przysłów z wyrazem jesień
  • Lista przysłów z wyrazem czas
  • Lista przysłów z wyrazem dżdżysty