Przysłowie

W lipcu upaływrzesień doskonały.

Zobacz też