Przysłowie

W marcu jak w garncu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem marzec
  • Lista przysłów z wyrazem garniec