Przysłowie

W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem marzec
  • Lista przysłów z wyrazem śnieg
  • Lista przysłów z wyrazem siać
  • Lista przysłów z wyrazem słońce
  • Lista przysłów z wyrazem grzać