Przysłowie

W starym piecu diabeł pali.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem stary
  • Lista przysłów z wyrazem piec
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem palić