Przysłowie

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Wszystko
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem dobrze
  • Lista przysłów z wyrazem kończyć