Przysłowie

Wysoki do nieba, a głupi jak trzeba.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Wysoki
  • Lista przysłów z wyrazem niebo
  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem trzeba