Przysłowie

Wysoki jak brzoza, a głupi jak koza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Wysoki
  • Lista przysłów z wyrazem brzoza
  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem koza