Przysłowie

Za Augusta ziemia pusta.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem August
  • Lista przysłów z wyrazem ziemia
  • Lista przysłów z wyrazem pusty