Przysłowie

Za babą i diabeł nie trafi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem trafić