Przysłowie

Za cierpienie da Bóg zbawienie.

Zobacz też