Przysłowie

Z dzieła poznaje się człowieka.

Zobacz też