Przysłowie

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Zobacz też