Przysłowie

Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Ziarnko
  • Lista przysłów z wyrazem ziarnko
  • Lista przysłów z wyrazem zebrać
  • Lista przysłów z wyrazem miarka