Przysłowie

Zjedli diabli krowę, niech zjedzą i cielę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem zjeść
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem krowa
  • Lista przysłów z wyrazem cielę