Przysłowie

Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Źle
  • Lista przysłów z wyrazem marzec
  • Lista przysłów z wyrazem urodzić
  • Lista przysłów z wyrazem trudno
  • Lista przysłów z wyrazem dogodzić