Przysłowie

Żebro Adamowe nie przynosi tak wiele pożytku jak szkody.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Żebro
  • Lista przysłów z wyrazem Adam
  • Lista przysłów z wyrazem przynosić
  • Lista przysłów z wyrazem wiele
  • Lista przysłów z wyrazem pożytek
  • Lista przysłów z wyrazem szkoda