Przysłowie

Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem koza
  • Lista przysłów z wyrazem skakać
  • Lista przysłów z wyrazem noga
  • Lista przysłów z wyrazem złamać