Przysłowie

Bartłomieja świętego dzień w jakiej zostaje porze, taką jesień bez ochyby daje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bartłomiej
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem zostać
  • Lista przysłów z wyrazem pora
  • Lista przysłów z wyrazem jesień
  • Lista przysłów z wyrazem ochyba
  • Lista przysłów z wyrazem dawać