Przysłowie

Deszcz w św. Floriana, skrzynia groszem napchana.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Florian
  • Lista przysłów z wyrazem skrzynia
  • Lista przysłów z wyrazem grosz
  • Lista przysłów z wyrazem napchany