Przysłowie

Gdy przyjdzie św. Agnieszka, przebije lód ogonem pliszka.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Agnieszka
  • Lista przysłów z wyrazem przebić
  • Lista przysłów z wyrazem lód
  • Lista przysłów z wyrazem ogon
  • Lista przysłów z wyrazem pliszka