Przysłowie

Gdy się deszcz w święto Jana opuści obfity, po nim w kilka dni, wierz mi, bywa pozbyty.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem święto
  • Lista przysłów z wyrazem Jan
  • Lista przysłów z wyrazem opuścić
  • Lista przysłów z wyrazem obfity
  • Lista przysłów z wyrazem kilka
  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem wierzyć
  • Lista przysłów z wyrazem pozbyty