Przysłowie

Gdy w św. Barbarę ostre mrozy, to na zimę gotuj wozy; a gdy roztajanie, każ opatrzyć sanie.

Zobacz też

 • Lista przysłów z wyrazem święty
 • Lista przysłów z wyrazem Barbara
 • Lista przysłów z wyrazem ostry
 • Lista przysłów z wyrazem mróz
 • Lista przysłów z wyrazem zima
 • Lista przysłów z wyrazem gotować
 • Lista przysłów z wyrazem wóz
 • Lista przysłów z wyrazem roztajanie
 • Lista przysłów z wyrazem kazać
 • Lista przysłów z wyrazem opatrzyć
 • Lista przysłów z wyrazem sanie