Przysłowie

Jak na św. Agnieszkę mróz, to wygryzki do nawozu włóż.

Zobacz też