Przysłowie

Jak w świętą Annę deszcz pada, to robak orzechy zjada.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Anna
  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem padać
  • Lista przysłów z wyrazem robak
  • Lista przysłów z wyrazem orzech
  • Lista przysłów z wyrazem zjadać