Przysłowie

Jeżeli w dzień św. Jacka deszcz nie pada, będzie jesień sucha.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Jacek
  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem padać
  • Lista przysłów z wyrazem jesień
  • Lista przysłów z wyrazem suchy