Przysłowie

Kiedy w św. Barbarę mróz, to chłopie sanie na górę włóż.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Barbara
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem sanie
  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem włożyć