Przysłowie

Gdy na św. Barbarę mróz, sanie na górę włóż, a szykuj dobry wóz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Barbara
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem sanie
  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem włożyć
  • Lista przysłów z wyrazem szykować
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem wóz