Przysłowie

Kiedy w św. Barbarę mróz, to szukaj chłopie dobry wóz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Barbara
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem szukać
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem wóz