Przysłowie

Na dzień św. Doroty ma być śniega nad płoty.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Dorota
  • Lista przysłów z wyrazem śnieg
  • Lista przysłów z wyrazem płot