Przysłowie

Na Kazimiera zima umiera.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Kazimierz
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem umierać